Kansen dankzij AVG

De komst van de GDPR-/AVG-wetgeving heeft duidelijke z’n weerslag op de manier waarop we vanaf 25 mei 2018 met online communicatie en data kunnen omgaan. Voor communicatieprofessionals is er een nieuwe tijd aangebroken. We zijn van het gebruik van een fijnmazig datasleepnet overgegaan op een persoonlijk verzoek om mee te werken. Maar de beperkingen die de wet met zich meebrengen bieden ook kansen. Candid Group laat jou graag kennismaken met de mogelijkheden.

De online relatie tussen merk & consument is nu vaak niet gebaseerd op een bewuste keuze. De geboden cookies werden veelal blindelings geaccepteerd door bezoekers. De nadelen daarvan voor de consument waren dagelijks zichtbaar:

  • niet relevante aanbiedingen;
  • irrelevante retargeting;
  • weinig tot geen personalisatie vanuit de ervaring van de consument;
  • weinig vertrouwen en verregaande scepsis met betrekking tot het delen van data.

Sinds de intreding van de nieuwe wetgeving leidt dit tot nadelige gevolgen voor het merk en merkbeleving. In de praktijk:

  • meer inspanningen moeten verrichten voor conversie;
  • minder conversie op consent;
  • minder mogelijkheden op het gebied van marketing.

First party data

Maar het kan ook anders. Fist party data is het nieuwe goud voor merken. Data die is verkregen met behulp van consent marketing. Als merk wordt hierbij het streven naar een bewuste en goede relatie met de consument een nieuwe doelstelling. Voor zowel consument als merk heeft dit een duidelijk positieve effect. Candid Group is ervan overtuigd dat deze aanpak bijdraagt aan betere en loyale klanten, en succesvollere marketingcampagnes.

A brand is a friend

Een oude marketinguitspraak die met de komst van Consent Marketing weer helemaal actueel is. Het merk als vriend waar je op kunt vertrouwen, die integer met consumentendata omgaat en meerwaarde levert. Het merk dat ervoor zorgt dat de consument zich bewust wordt van het feit dat het merk er voor hem/haar is. Op die manier zal een consument ook meer data willen delen en wordt het merk een trusted brand.

Hoe werkt het? 

Consumenten bewust maken van de relatie met een merk.

De data die uit die relatie voortkomt/ die de consument beschikbaar stelt t.b.v. de relatie met het merk/brand. Doel hiervan is door first party data een betere relatie te krijgen met merk/brand waarbij het merk/brand zodat de consument beter geserved kan worden. Hier zullen dan ook meer voordelen voor de consument uitkomen.

Door deze relatie met de consument kan het merk de producten beter en gerichter bieden aan haar consument.

Wat moeten we doen/leveren om dit neer te zetten?

Bij het behalen van de online marketingdoelstelling is consent marketing een noodzakelijk onderdeel van de online marketingmix geworden. Daarbij geldt: ‘Never a second chance for a first impression’. Als je het doet moet je het vanaf hét eerste moment, de eerste (hernieuwde) kennismaking, goed doen. De wijze waarop de consument wordt benaderd is cruciaal.

Doelstellingen

Candid Group helpt jou om voldoende consent te verkrijgen. Bedrijven zoveel mogelijk consent te laten verkrijgen op een juridisch verantwoorde manier

Image module